Det skrivna livet

Nr 3 2021
Hur utnyttjar författare livet i litteraturen? Lisa Bjurwald tar sig an ”Striden om biografin”: Gör forskarna jobbet åt biografiförfattarna, utan att få det erkännande de förtjänar? Möt författaren Elsie Johansson, som trots debut vid 48 år har skrivit med livet som utgångspunkt i över 40 år. Dessutom: Om fascinationen för jaget i litteraturen, om klassiska dagböcker, om biografier.
Och om Bernhard Nordhs böcker, som fortfarande lockar utländska turister till Marsliden i Vilhelmina kommun.