Hjalmar Bergman och Fredrika Bremer

Nr 3–4 1995
En själs historia (Fredrika Bremer, levnadsteckning 1801-1865)
BIRGITTA HOLM En dans »i sitt hjertas munterhet«. Fredrika Bremers författarskap
LARS O LUNDGREN Ett ljus av Guds ljus - ett öga av Guds öga. Fredrika Bremer och Sokrates
BRITA STENDAHL Hon intervjuade påvar, presidenter och kungligheter. Fredrika Bremer som journalist
EVA ÅHSBERG »She is a quaint, droll little lady of 60...« Två samtida författarinnor och Fredrika (Elizabet Gaskell och Caterina Franceschi Feruzzi)
CARINA BURMAN Den goda mamsellen var en utmärkt brevskriverska
THALY NILSSON Det rentvättade eftermälet
LENNART GRENHOLM »Lefve böckerna! Men hvem blir slug af bara böcker?« Fredrika Bremers marginalanteckningar
INGRID CLARÉUS Stormen kring en staty
KERSTIN DAHLBÄCK »Allt mänskligt har varit och är mitt«. Hjalmar Bergmans författarskap
KERSTIN DAHLBÄCK Konsten att skriva en bestseller
JAN BALBIERZ Språkets kris och filmens språk: »Det är vad jag skulle vilja kalla en stum berättelse«.
Bergman och filmspråket
GÖSTA WERNER Hjalmar Bergman och filmen: »Att låta ögat söka och finna«
SVERKER R. EK En häxmästare med en bisarr berättarglädje
BERIT WILSON »...jag har det så bra som en människa kan...«. Stina Bergman som brevskriverska
»Snart är det en skam att vara Svensk!« August Strindberg om Bergman
Tre författare om Hjalmar Bergman (Sven Delblanc, Ulla Isaksson och Artur Lundkvist)
Litterär salong: Om filosofen Ludwig Wittgenstein
I gott sällskap