Emanuel Swedenborg

Nr 4 1994
ARNE ERIKSSON En mäktig forskare - en stor poet
CARL-GÖRAN EKERWALD Människan är kärlek - längtan hennes uttryck. Världsberömd författare och tänkare
HANS HELANDER Swedenborg som latinpoet i stormaktstidens Sverige
LARS-GUSTAF ANDERSSON »...som sprider en hop gnistor af wacker eld...« Swedenborgs poetiska språk
EMANUEL SWEDENBORG Om människans förnuft
OLLE HJERN Swedenborgs religiösa betydelse i världen. Profet i många länder
LARS BERGQUIST »Ansikte mot ansikte med det gudomliga«. Swedenborgs mystik
LARS BERGQUIST Solve et coagula. Om Swedenborg, Strindberg, subjektiviteten och sanningen
ANDERS HALLENGREN Nattens vägvisare. Borges, Emerson, Swedenborg
CARL SNOILSKY I Swedenborgs trädgård
Tankeliv: LARS O LUNDGREN Kritisk dialog om Almqvists författarskap
Litterär salong: Artiklar om Tora Dahl, Pehr Thomasson, Olle Montanus, Selma Lagerlöf och Piraten
I gott sällskap