Nittital

Nr 4 1999
BURE HOLMBÄCK Decennierna som »nydaningsskeden«
OSCAR LEVERTIN Vinster och förluster Kommenterad av Björn Julén
MAGNUS HALLDIN Några tankar kring Heidenstams Renässans
VIVI EDSTRÖM Klockklangen på nyårsnatten – Selma Lagerlöf och århundradeskiftet
BJÖRN JULÉN Karlfeldts återblick
EVA JONSSON Från värmlandslåtar till Mattoidens sånger. Frödings väg till modernismen
FREDRIK BÖÖK Ungdomsskeppet
BJÖRN JULÉN Ur glömskans svarta natt (Emil Kléen, Axel Wallengren och Gustaf Uddgren)
BURE HOLMBÄCK »Där borta är världen« – Om internationella inslag i Hjalmar Söderbergs verk
HJALMAR SÖDERBERG Ur En Stockholmskrönika