Carl Jonas Love Almqvist

Nr 4 2001
ANDERS HALLENGREN Love
LARS BURMAN Vem var Almqvist?
BERTIL ROMBERG Almqvist – engagerad samhällsdebattör
MONICA LAURITZEN »Oåtkomlig som ett irrbloss«. Emilie Carlén och Carl Jonas Ludvig Almqvist
ROLAND LYSELL Almqvist och teatern
CECILIA SIDENBLADH Lennart Mörk (Scenografen bakom Alf Sjöbergs uppsättning av Drottningens juvelsmycke på Dramaten 1957)
CECILIA SIDENBLADH Ty så roar mig att måla. Hur Almqvist använder bilder i sina texter
LARS KRUMLINDE Har farbror ej fått sin soppa?
LENNART HEDWALL Törnrosmusiken – fria fantasier i toner
INGRID ELAM Almqvist idag
JOHAN SVEDJEDAL Almqvists Samlade Verk som e-böcker i fickformat
OLOF HOLM I Almqvists sällskap
Litterär salong:
CARL-ERIK AF GEIJERSTAM En brusten vänskap - Margit Abenius, Tora Dahl, Ingemar Hedenius
BURE HOLMBÄCK och BJÖRN SAHLIN Tillväxt och konsolidering. Den litterära sällskapsrörelsen som den såg ut år 2000
BJÖRN SAHLIN Fler sällskap än någonsin och en rad nya initiativ på bokmässan i Göteborg 2001
Litterära notiser