Hjalmar Gullberg

Nr 4 2002
ANDERS HALLENGREN Andliga övningar
HJALMAR GULLBERG Tonfall från Malmö
BENGT HOLMSTRÖM Hjalmar Gullberg, 1898–1961
CHRISTIAN BRAW Lär mig att vara sällsynt
HELENA BODIN Hägern och de verbala resterna
GÖRAN KÄLLQVIST »Låt av gryningsluft, toner av kristall«. Hjalmar Gullberg och musiken
BO GENTILI Om Hjalmar Gullbergs syn på sin dikt och på sitt författarskap
BENGT PERSSON Om Greta Thott
BENGT HOLMSTRÖM Sällskap med böcker
Litterär salong:
ANA MARTINEZ Gertruds entré i teaterhistorien. 100-årig dubbelpremiär väcker frågor ännu idag
KERSTIN ENGMAN Moa och Marika
GUNNEL ARKLUND Litterär resa i södra Sverige
Litterära notiser