Wendela Hebbe

Nr 4 2003
INGA LEWENHAUPT Wendela Hebbe
KRISTIN HALLBERG »Fru Hebbe ville ha kvalitet«. Textens och bildens uttryck i Wendela Hebbes bilderbok I Skogen
AMI LÖNNROTH Från Wendela Hebbe till Mustafa Can. En linje i socialreportagets historia
WENDELA HEBBE Arbetskarlens hustru. Teckning efter naturen av
W. BERTIL ROMBERG Almqvist och »Fruntimmers författarskap«
PEDER EDSTRÖM Drömmen som blev verklighet. Hur Hebbevillan räddades undan rivning
MARIA HOLMERIN NORD Balsam för själen. Om att arbeta som guide i ett litterärt hus
BJÖRN RUNEBORG Drömscenen ur »Provet« av Björn Runeborg
PER ERIC MATTSSON Han såg de stora elefanterna dansa och dansade själv med. Wendela Hebbes landsflyktige make i 1800-talets politiska värld (Clemens Hebbe)
LOUISE EKELUND Den unge Rabbe Enckell och hans flöjtblåsarlycka
CHRISTIAN BRAW Ljusets barn och mörkrets gäst
Litterära notiser