Trubadurer

Nr 4 2009
PER-ERIK BROLINSON och HOLGER LARSEN Från Sven Scholander till Lars Winnerbäck
MARIANNE SANDELS Medeltida kvinnliga trubadurer fascinerar fortfarande
STEN MAGNUS PETRI Skulle Jag sörja då wore Jag tokot
INGER MARIE OPPERUD Bellman, Fredmans epistlar och musiken
CATHARINA SÖDERBERGH Arvet från Bellman lade grunden till 1800-talets visor och 1900-talets trubadurer
CATHARINA SÖDERBERGH Birger Sjöberg, självkritisk nydanare
När Evert Taube mötte Birger Sjöberg 1923
LARS LÖNNROTH Evert Taubes upplevelseresa till Trubadurien
KALLE LIND Cornelis Vreeswijk – trubadur och renässansmänniska
OLOF HOLM Det finns en svensk kanon
JOHANNA BROMAN ÅKESSON Povel Ramel – lekens mästare
ROSANNA RUNDLÖF Martin Bagge: Poesi och lyrik är viktiga ingredienser i mitt dagliga liv
CATHARINA SÖDERBERGH Maria Lindström: Jag vill ge röst och ord åt människorna
Litterär salong:
BIRGITTA HOLM Rut Berggren fångade vardagens flyktiga ögonblick
Alfhild Agrell – djärv, klarsynt och självständig då, bortglömd nu
LARS O. LUNDGREN Hjalmar Söderberg lockar och utmanar
SARA GEORGE Två författarhem ur ett genusperspektiv
FOLKE K LARSSON Den motvillige Charles Darwin 200 år och fortfarande aktuell