Britt G. Hallqvist

Nr 4 2014
CATHARINA SÖDERBERGH Britt G. Hallqvist – sagoberättaren, psalmdiktaren, översättaren
MARTIN HALLQVIST Britt G:s liv, som jag sett det
BRITT G. HALLQVIST Min text och den andres
CATHARINA SÖDERBERGH En ljus barnatro
CATHARINA SÖDERBERGH Festmässa i Matteus
LISA JONES Hallqvist lärde mig älska språket
LENA PASTERNAK Jag bugar, lyfter på min hatt, och tilltalsordet är: O KATT!
ANNA-CLARA TIDHOLM Det aviga barnet
SOLVEIG HALLQVIST Längtan till havet
GUNNEL FURULAND Baka, baka liten kaka – Barnboken har en lång tradition i Sverige
Litterär salong:
FRANK ORTON Frank Hellers debut som författare
LI ÖSTLUND/litteraturbanken.se Litteraturquiz
Litteraturbanken
BO G. HALL Bokigt under granen!
Notiser
Kalendarium
Förteckning över DELS sällskap 2014