Landsbygdsskildringar

Nr 4 2016
LARS FURULAND Sven Edvin Salje: Bodbiträdet som blev folkförfattare och bokmiljonär
LARS FURULAND Den nationella arenan och den regionala litteraturen
KARL LINDQVIST Den förbisedde Salje
BO G. HALL Från Norrlands sista halvsekel (Olof Högberg)
ÖRJAN TORELL Livet i hela dess omfattning (Olof Högberg)
CATHARINA SÖDERBERGH Bernard Nordh och Linnea Fjällstedt har gjort Lappmarken levande
SIGRID FREDRIKSSON Margit Friberg – författaren som fångar Ölands själ
Litterär salong:
GUNILLA KINDSTRAND Nya strömningar i berättelserna om landsbygden
TOMAS KLAS EKSTRÖM Allt som inte är liv
MARGARETA LILJA-SVENSSON Poet med känsla för Västerbotten (Freke Räihä)
ALBERT HERRANZ Skriver om glömda minnen (Therese Söderlind)
MALIN GRÄNDE Tack Catharina Söderbergh
Bokmässan i Göteborg
BO G. HALL Julklappstips