Romantiska Förbundet

Nr 4–5 1996
JESPER HÖGSTRÖM Bara ett renhetsförsök (Om rättegången mot Fröding)
ASTRID RÖSIÖ Madame de Sévigné hos monsieur Proust
BJÖRN JULÉN Romantikens
ABC BENGT JÄNDEL Romantikens värde
MATTS RYING Vittnesgill vagant (Harald Forss)
BO STRÖMSTEDT En yrsel söker sitt rum (Bo Setterlind)
BJÖRN JULÉN Barnet och blomman. Dikt av Bo Setterlind med kommentar
BJÖRN JULÉN Som inga som (Lars Englund och kortdikten)
Fyra dikter av Lars Englund
ASTA BOLIN Populäraste poeten i det tysta (Olle Svensson)
Litterär salong:
TOMAS LINDELÖW Arbetarlitteraturen i Sverige inte unik. Rapport från Martin Koch-sällskapets symposium i Hedemora
MARIANNE ENGE-SCHWARTZ Kvinnornas tack till Elin Wägner (Om kulturhuset Lilla Björka)