Frans G. Bengtsson

Nr 6 1996
LENNART PLOMAN Frans G. Bengtsson 1894-1954
SIGRID LINDSTRÖM Meditationer om ett museum
FRANS G. BENGTSSON Ett brev till Assar Hadding den 2/2 1945
BERTIL ROMBERG Balladen om franske kungens spelmän
SVANTE NORDIN Kung Karls värja – en provokativ sonett
TRYGGVE EMOND »Joseph Conrad döljer ingenting, förskönar ingenting«. Om Frans G. Bengtssons förhållande till författaren Joseph Conrad
FRANS G. BENGTSSON Förströelseläsning
FRANS G. BENGTSSON Hur Röde Orm blev till
Brev till Röde Orm från Per, 9 år
Litterär salong: Om Hakon Stangerup och om Frans G Bengtssons rimmade korsord i Vecko-Journalen 1939