Tema Maria Sandel

Nr 2 2020
Som en av Sveriges första arbetarförfattare skildrade Maria Sandel kvinnors arbete och vardag. Själv var hon förutom författare också trikåstickerska och mjölkbodsbiträde, och hon introducerar ämnen som tidigare varit frånvarande i svensk litteratur. Oönskade graviditeter, prostitution, pedofili, lesbianism, fattigdom och strejkbryteri – hon verkade inte rädas några ämnen. Hon var också tidig med att beskriva kvinnors lust.

Skribenter i nr 2 2020 är bland andra Lena Tallberg, Ewa Bergendahl, Staffan Julius, Göran Wessberg, Maria Nilson, Ami Lönnroth, Urban Forsgren och Bengt Söderhäll.