Flickböcker

Nr 3 2019
MARGARETA LILJA-SVENSSON Äntligen finns det plats för flickornaer
MARGARETA LILJA-SVENSSON Allt annat än passiva hjältinnor
KRISTINA LUNDGREN … och reportern Ulla visade vägen på 1950-talet
EVA SÖDERBERG Den motvilliga flickboksförfattaren
EVA SÖDERBERG Kulla-Gulla - småflickornas hjältinna
LOTTA MALMSTEDT Därför blev Lotta alla flickors favorit
ULLA LUNDQVIST Britt-Marie, Kerstin och Kati - flickor som har mycket gemensamt
HELEN ASKLUND Hästboken har en viktig uppgift att fylla
LENA KÅRELAND Med feminismen fick flickboken nya skepnander
AMI LÖNNROTH Anne- älskad sedan 1908
BIRGITTA WISTRAND Sverige läser och behöver sina klassiker
LEENA KRISTINÄÄ OCH LEIF PIETILÄ Mannen som kunde allt. Om Topelius
CARINA BURMAN Sant och osant om Bellman och alla historier
Om Erik Lindorm och Vilhelm Ekelund
Kampen för kvinnlig rösträtt höll på i nästan 20 år