Tema Jolo

Nr 3 2020
I en genre mitt emellan journalistik och litteratur verkade Jolo, Jan Olof Olsson. Han föddes för 1920 och dog i en hjärtattack vid 54 års ålder – på toppen av sin karriär. Helst befann sig den flitiga skribenten vid sidan av händelsernas centrum. Författaren Vibeke Olsson berättar om sina föräldrar som skrev fem böcker ihop och journalister på Dagens Nyheter minns den udda kollegan, medan Jolopristagaren Johanna Frändén fascineras av hur han äger ett ämne.

Boken Sverige läser! som är en guide till litterära pärlor och är framtagen av De litterära sällskapen i Sverige presenteras.

Skribenter i nr 3 2020 är bland andra Johan Erséus, Vibeke Olsson, Erik Ohlsson, Per Ragnar, Kristian Wedel, Ulla Lindqvist och Kristina Lundgren.