Till Dan Anderssons minne

Minnesmärket sattes upp till musik från Vandringsmän och tal av Georg Hahne. Foto: Charlotta Kåks Röshammar

100 år efter Dan Anderssons död invigdes en minnesplakett vid Bryggar-gatan 5 i centrala Stockholm. Nu påminns förbipasserande om att vid just den platsen låg en gång i tiden Hotell Hellman, där Dan Andersson dog av cyanväteförgiftning. Rummet hade behandlats för ohyra, utan tillräcklig vädring.

På invigningen den 16 september berättade Dan Andersson-sällskapets Georg Hahne om poeten och gruppen Vandringsmän spelade hans -tonsatta lyrik.