Vistelsestipendium i Olofströms kommun 2022

Är du verksam inom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans eller liknande? Då kan du söka ett Olofströms kommuns vistelsestipendium. Utövare som arbetar i Harry Martinsons eller Sven Edvin Saljes anda får företräde. 

Annons finns i Parnass nr 4 2021, men det har smugit sig in ett fel. Stipendiet gäller för sommaren 2022 och kan sökas fram till den 31 januari 2022. Ansökan skickas till Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 301, 293 24 Olofström eller via e-post till kof@olofstrom.se.