Rapport från Bokmässan 2023

Kort rapport från Bokmässan

DELS deltog på bokmässan med 49 planerade seminarier och ett oplanerat högläsningsmaraton. Från
styrelsen deltog Kristina (mässgeneral och programansvarig), Anita, Ingrid och Marianne samt Göran
och Åsa vars respektive sällskap hade varsin dag. Från Parnass deltog Charlotta.

Deltagande sällskap med egna eller delade montrar var Albert Engström, Alf Henriksson, Elin Wägner,
Fröding, Harry Martinsson, Hjalmar Söderberg, Lagerkvist, Lagerlöf, Segerstedtstiftelsen, Strindberg,
Svensk mediehistorisk förening, Swedenborg och Vilhelm Moberg. Sällskap som deltog en dag i DELS
monter var Stig Sjödin, Sara Lidman, Ivar Lo, Frank Heller och Rosenius.

Varje dag inleddes med ett seminarium av DELS. Torsdag och fredag var det skolbiblioteksfrågan,
lördag och söndag var det Sverige läser. Sedan följde övriga seminarier som hade mycket blandat
innehåll. En del var traditionella föreläsningar, andra var scensamtal med flera deltagare. Alf
Henriksson bjöd på musik, och Fröding på en spännande berättelse om skaldens hjärna som togs ut
efter döden men som nu hittats.

Varje seminarium hade 5-80 sittande åhörare, sammanlagt mer än 1 000 sittande åhörare samt ett
antal stående.

På lördagen knäckte Ingrid den lysande idén att vi skulle avsluta med ett högläsningsmaraton.
Samtliga närvarande sällskap deltog och det var mycket lyckat. Spännvidden var stor – från
Esplanadsystemet till Var jag går i skogar, berg och dalar … Med lite slipning så kan det bli en fin
tradition som säkert kan locka många åhörare

Text och foto:

Git Claesson Pipping, ordf.i DELS