Lagstiftning om bemannade skolbibliotek på väg!

Från och med 2025 kommer det att vara lag på att alla elever ska ha rätt till bemannade skolbibliotek.

DELS tillsammans med en del andra organisationer uppvaktade i våras regeringen angående behovet av bemannade skolbibliotek.

Se vidare här.

I höstbudgeten aviserade så regeringen att nya pengar ska satsas på bemannade bibliotek från höstterminen 2025.

Nu kompletteras detta med ny lagstiftning.

Tanken är att detta ska vara en del av skollagen, som kommer att bevakas av Skolinspektionen,  enligt skolministern.

Att det tar ända till 2025 innan åtgärderna är på plats, förklaras med att skolorna behöver tid för att förbereda sig.

Foto: Annie Spratt, Unsplash