Bokmässan i Göteborg – Några intryck och synpunkter

I år presenterade DELS över 49 föredrag på den Litterära Scenen. Många var både spännande och publikdragande, som de om Moberg och Martinsson, andra mera glest befolkade. Intressant var att notera att kanonbegreppet och det kollektiva minnet aktualiserades av flera representanter för deltagande sällskap, som Anna Nordlund (om Lagerlöf), Jens Liljestrand (om Moberg) och Björn Larsson (om Martinsson). Debatten om kanon förs ju även i Parnass och fortsätter i kommande nummer. Och Svenska Akademien har glädjande nog lämnat besked om att de beviljar oss ekonomiskt stöd i arbetet med kanon.

Skolungdomar och journalister fanns bland dem som besökte vår monter och ställde frågor. ”Endagssällskapen” utnyttjade sin dag på vitt skilda sätt. Vissa kom med två aktörer utan material, gjorde en spännande föreläsning och gick. Andra mötte upp med 3-4 styrelsemedlemmar. Vi som stod i montern och presenterade föreläsarna klarade det fint tack vare allas goda humör och tålamod.

Att mässan fått nya medarbetare och att en hel del därför föll mellan stolarna i år märkte vi som byggde montrarna redan på onsdagen. Man var dock lyhörd och allteftersom blev det mesta ändrat enligt våra önskemål. En ny regel som väckte kritik var vinförbudet – endast mässans catering tillåts numera. Litteraturbanken ordnade därför ett chokladkalas för våra sällskap på torsdagen. Det blev uppskattat.

Färre sällskap deltog detta år och vi hade färre i vår monter, som dessutom ändrades i sista stund just på grund av detta. Detta gällde för övrigt mässan som helhet, där antalet huvudutställare minskat med ett trettiotal. Däremot kom det nästan 8000 fler besökare än 2017, totalt 85 000 000.

Samtliga närvarande sällskap klagade över kostnaderna och över hur man blivit placerad etc. Därför har vi redan nu och efter kontakter med mässan beslutat ha en överläggning om hur sällskapens närvaro skall hanteras kommande år. Sven Unger från Alf Henriksson-sällskapet har lovat bistå oss i förhandlingarna.

Sammantaget: om än ett mellanår dock ett härligt liv – med böcker och författare i fyra dygn!

Birgitta Wistrand, ordf.