DELS höstmöte 2023

DELS höstmöte 2023

Sverige behöver en litteraturpolitik som säkerställer att författare får ersättning för sina verk och att
det finns bibliotek och andra förmedlare av både äldre och ny litteratur. Det sade Grethe Rottböll,
Författarförbundets ordförande, vid DELS höstmöte den 9 november 2023. Hon jämförde med
Norge, där ljudböcker kostar lika mycket som tryckta böcker under det första året efter utgivningen. I
Sverige kan författare få så lite som någon krona i ersättning för varje streamad ljudbok.
Både DELS och Författarbundet har drivit på för satsningar på skolbiblioteken. Regeringen har lovat
satsningar inom det området, men Grethe Rottböll underströk att mycket mer måste göras för att
olika sorters litteratur ska nå läsare. Någon litteraturkanon behövs dock inte, lärare ska fritt kunna
välja utifrån sin professionalitet vilka böcker som passar i olika sammanhang i skolan. Grethe Rottböll
tipsade också om Författarförbundets litteraturpolitiska program som finns på förbundets webplats
(https://forfattarforbundet.se/verksamhet/litteraturpolitiskt-program-2022/).

Tre nya medlemsällskap i DELS presenterades vd höstmötet: Olle Adolphson-sällskapet, Ida
Bäckmann-sällskapet och Frida Stéenhoff-sällskapet. Även Peter Nilsson-sällskapet presenterades
under mötet.

Gemensamma frågor för sällskapen som togs upp var information om Parnass till nya medlemmar
och information om tidningen på sällskapens webbplatser. Git Claesson Pipping gav en överblick av
aktuella frågor hos DELS och berättade om de positiva erfarenheterna från DELS, Parnass och flera
sällskaps deltagande vid bokmässan i Göteborg 2023.

/Pär Alexandersson