DELS i Stadsmuseums bokhelg, 21-22 maj

DELS program vid Stadsmuseums bokhelg 21-22 maj 2022

Bokbord på gården kl. 12- 16

DELS                                                           bokbord båda dagarna

Almqvist-sällskapet                                  bokbord båda dagarna

https://stadsmuseet.stockholm.se/?page-19-3568=12#page-19-3568

Lördag 21 maj kl. 14 – 16

 

Per Anders Fogelströmsällskapet         bokbord        program         14.00

”Familjeliv och föräldraskap i Stadserien”

Medverkande: Eva Emma Andersson och Karl-Olof Andersson

 

Jolo-sällskapet                                         bokbord        program         14.30

”Jolo – Stockholms ständiga betraktare”

Medverkande: Vibeke Olsson och Johan Erséus

 

Maria Sandelsällskapet                          bokbord         program         15.00

”Maria Sandel -Kungsholmens poetiska röst

Medverkande: Anne-Marie Lindgren

 

Söderbergsällskapet                               bokbord        program         15.30

”På krogrunda med Hjalle vid förra sekelskiftets Stockholm”

Medverkande: Nils Sjöstrand

 

 

Söndag 22 maj kl. 13-15

 

Strindbergsällskapet                              (ej bokbord)  program        13.00

”Kristina Adolphson berättar om August Strindberg och Harriet Bosse

och läser dikter som berör denna relation”

 

Alf Henriksonsällskapet                         bokbord        program        13.30

”Med Alf Henrikson på Stockholms vatten”.

Medverkande: Catharina Grünbaum

 

Eyvind Johnson-sällskapet                    bokbord        program         14.00

”Eyvind Johnson om Stockholm”

Medverkande: Per-Olof Mattsson

 

Taube-sällskapet                                     bokbord        program         14.30

”Sjung med Taube i Stockholm!”

Allsång under ledning av trubaduren Tomas Edström

med ackompanjemang

 

https://stockholmia.stockholm.se/forlag/bokhelg-2022/horsalen-lordag/