Småländsk bokmässa

Vi var fem sällskap, förutom DELS och Parnass, som i år deltog på Bokmässan SMÅlit i  Jönköping i maj.
Lite märkte man av igångsättningssvårigheter efter pandemin, men entusiasmen var ändå stor bland oss som var där. Äntligen bokmässa igen!
Deltagare och det digra seminarieprogrammet  finns på hemsidan www.smalit.se. Gör gärna ett besök där.
Att prata DELS och Parnass med besökare och utställare är alltid givande, okunskapen är stor men stort är även intresset. Viktigast är mötet med alla bokälskare som ger energi till fortsatt ”sällskapsarbete”.  
Det vore roligt om vi blev fler litterära sällskap på Smålit nästa år.
Sigrid Fredriksson