DELS Medlemsbrev nr 5/2023

Medlemsbrev nr 5/2023

DAGS för READ HOUR

Nu har DELS alla 120 litterära sällskap
chansen att locka fler till läsning och att
vara Läsande förebilder för alla åldrar!
Det handla helt enkelt om att skapa
läslust och att få fler att läsa mer!
Read Hour är tänkt att fungera som en
landsomfattande manifestation för att
stärka läsandet.
Och tanken är att tusentals röster skall
höras runtom i Sverige den 8 september
kl 19.00! Berättelser om vad läsningen
har betytt för var och en och vad det är
för sorts läsning som har fångat läsaren!

DELS (De litterära sällskapen i Sverige)
har en viktig roll att spela i
engagemanget för läsandet!
DELS vill ju öka kunskapen och
intresset för den svenska- och
utländska- litteraturen och dess
författare och undersöka om inte
författaren fullt ut lever idag och hör
hemma i dagens kultursamtal.
Och här mobiliseras förstås läsintresset
och det dyker upp läsande förebilder.

DELS gav 2020 ut pocketboken Sverige
läser med lästips om 1066 böcker från
tusen år av svensk litteratur. En viktig
guide till vad som finns att läsa och en
uppmuntran till mer efterfrågan på
biblioteken, mer återutgivning av
förlagen.

Läsrörelsen är den starka kraften
bakom Read Hour i Sverige.
Se bilagan med formulär att fylla i för
de som vill bli Läsande förebilder!

Citatet:
Mycken läsning är en
oumbärlig skatt (Kina)

Georg Hahne

Läs vidare:

https://readhoursverige.se/