DELS Medlemsbrev nr 4/2023

MEDLEMSBREV
nr 4/2023 från
styrelsen för DELS

Regionala samarbeten

Hur kan vi samarbeta mer mellan
sällskapen – och andra organisationer?
DELS arrangerade förra året ett
seminarium i Stockholm kring dessa frågor
och det är en av huvudpunkterna för hur
DELS och de litterära sällskapen i Sverige
kan utvecklas.

Mycket pågår runt om i landet: Dan
Andersson-sällskapet arrangerade
tillsammans med DELS och Ludvika
kommun ett 3-dagars regionalt seminarium
i Ludvika i Brunnsviks klassiska
folkhögskola. Omkring 40 personer från 15
litterära regionala organisationer
medverkade.

De litterära sällskapen i Västernorrland har
gemensamma program med
litteratursamkväm på Murbergets
friluftsmuseum i Härnösand.

Det pågår olika projekt för att sätta ljuset
på sällskapen i Västsverige. Ett mål är att
sällskapen skall få ett särskilt rum i
Göteborgs stadsmuseum.

En positiv utveckling kan noteras på Öland
med ökade aktiviteter kring de litterära
sällskapen.

Åsa Morberg från Stig Sjödin-sällskapet
verksam i region Gävleborg och med stor
erfarenhet från regionalt litterärt samarbete
har kommit med några tips på hur
samarbetet kan utvecklas:

Ta kontakt med politiker och tjänstemän i
regionerna och delta i kulturarbetet!

Få regionansvariga intresserade och
engagerade för olika arrangemang!

Sök pengar ur fonder

Åsa Morberg har tipsat på hur och var
sällskapen kan sällskapen söka pengar och
bidrag för att arrangera just regionala
träffar eller seminarier.

Litterära vandringar

Fler och fler sällskap ordnar vandringar i
sina författares spår som till exempel
Gustaf Hellström-sällskapet i Kristianstad,
Strindbergsällskapet, Cikada-vandring med
Harry Martinson-sällskapet och
Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier
den 18 juni till 2 juli i år, Margit
Fribergsällskapet, Maria Sandelsällskapet
med flera.
Per Anders Fogelström-sällskapet har satt
en ny rubrik på sina vandringar
”Samtalsvandringar” där man för
diskussioner och utbyter erfarenheter med
deltagarna. En sådan vandring har
genomförts på Södermalm i trakterna av
Åsöberget och till hösten anordnas en
vandring på Kungsholmen med
Fogelströms bok ”Mödrar och söner” i
fokus.

Bokmässan

Planeringen pågår för bokmässan i
Göteborg 28 september-1 oktober. 13
sällskap har egen eller är med i delad
monter. DELS och Parnass har egna
montrar.

Sverige läser

Nästan hela upplagan av vår bok Sverige
läser är slutsåld. På hemsidan finns den
digitala versionen som har haft över
hundratusen besök.
Därför har styrelsen diskuterat ett nytryck
av Sverige läser och frågan om
finansiering.

Höstmötet

DELS traditionella höstmöte är planerat till
9 november. Vi undersöker om höstmötet
kan arrangeras på Oscarshemmet i
Stockholm – som blivit något av en
traditionell samlingspunkt för DELS.

Hemsidan

Läs mer om DELS på hemsidan som
rymmer mycket information om de litterära
sällskapen och tidningen Parnass.
Men vi vill gärna att våra sällskap skall bli
mer aktiva på den digitala sidan. Intresse
kan ju mätas med statistik. Därför är det
viktigt att medlemmar och andra
intresserade ofta går in på hemsidan och på
Sverige läser så att vi kan registrera så
många klick som möjligt!
Gå in på www.dels.nu !

Citatet

Det sämsta med nya
böcker är att de håller oss
borta från att läsa de
gamla

(Joseph Joubert, fransk moralist)

/Georg Hahne

(Foto: Mikael Kristerson)