DELS Medlemsbrev nr 6/2021

MEDLEMSBREV nr 6/2021 från styrelsen för DELS

 

Hjälp och tröst vid kris

 -Tvåhundratrettiofem miljoner människor världen över är i behov av hjälp. Och alla människor har en egen berättelse. Jag önskar att vi bättre tog vara på berättelserna!

 Vid Höstmötet talade Maude Fröberg, ny styrelseledamot i DELS och med mångårig erfarenhet i Röda Korsets tjänst, om litteraturens och poesins kraft som tröst och trygghet vid kriser och katastrofer. Maud, som i DELS representerar Harry Martinsonsällskapet, har i över tjugo år varit engagerad i Röda Korset på hemmaplan och utomlands. Hon berättade initierat om jordbävningar, översvämningar och andra katastrofer med svält i spåren.

-På Haiti blir det bara värre och värre. Där dödas också många hjälparbetare.

-I Afghanistan finns det idag arton miljoner människor som inte har någonting att äta.

-I Nordkorea är svälten hemsk.

-I Butan i Himalaya smälter isen på glaciärerna och floderna därifrån tar med sig sediment som dränker byarna.

Katastroferna och kriserna avlöser varandra runt om i världen och hjälpbehovet är idag mycket stort för att inte säga enormt.

Maude Fröberg: -Det går givetvis att leva vidare efter en katastrof, det är man tvingad till, med ett annat liv. Men vi måste tala med alla de som drabbats och lyssna på deras berättelser.

Med kvällens tema i fokus tog Maude FN som exempel på en hjälporganisation där litteraturens kraft kan kännas påtaglig. Diplomater och diplomati går bra ihop med litteratur som till exempel Pablo Neruda, St John Perse, Ivo Andric eller Octavio Paz. Vi svenskar är stolta över Dag Hammarskjölds kulturinsats som författare och poet.

-Ban Ki-moon har för övrigt en stark känsla för Röda Korset och vi talade länge och väl om gemensamma insatser.

-När jag är ute på olika platser i världen besöker jag inte minst många litteraturfestivaler. Och berättandet och upplevelserna är någonting som alla har gemensamt!

Sverige läser

Den digitala versionen av vår bok Sverige läser finns nu på hemsidan. Här har sällskapen en viktig funktion att sprida information om digitala Sverige läser och att så många som möjligt går in på hemsidan och använder sökfunktionerna.

Meningen är att Litteraturbanken så småningom skall ta över ansvaret för det digitala materialet.

Bokmässan

Bokmässan i september gick av stapeln både fysiskt och digitalt på Svenska Mässan i Göteborg.

Birgitta Wistrand och Kristina Lundgren från DELS medverkade på Läsrörelsens plattform tillsammans med Strindbergs-och Anderbergsällskapen. Runt 50 personer fanns i publiken. Men i det stora hela: en ödslig mässa!

Arrangörerna har planer på en traditionell fysisk bokmässa nästa år. Vilka sällskap är intresserade av att medverka tillsammans med DELS? Hör av dig till DELS styrelse! På hemsidan hittar du ledamöterna som du är välkommen att kontakta!

Litterära matinéer

DELS litterära matinéer har pågått under oktober i Hartwickska huset på Södermalm i Stockholm.

Antalet besökare har varit färre än vad vi hade hoppats på och orsakerna kan vara flera så här direkt efter pandemin.

Vid höstmötet diskuterades eventet och frågan kommer att tas upp på nytt i styrelsen i december.

En fortsättning i vår med de litterära matinéerna kräver ett större engagemang från medlemssällskapen!

Arrangemang

*En bokmässa kommer att arrangeras i Falkenberg den 27 november där styrelseledamoten Anna Pia Åhslund medverkar för DELS räkning.

*I februari återkommer Smålit i Jönköping och som bevakas av DELS styrelseledamot Sigrid Fredriksson.

 

Parnass

Redaktören har gjort en resa genom Sverige för att få närmare kontakt med våra medlemssällskap. Årets sista nummer av Parnass, som kommer ut i början av december, har därför som tema Sverige runt. Det handlar om platsens betydelse för författaren och författarens betydelse för orten.