Personlitterära sällskap, varför?

Eva Nyström har i en masteruppsats i Bibliotek- & informationsvetenskap, Uppsala Universitet, undersökt den svenska traditionen med litterära sällskap.

Titeln lyder: ”Personlitterära sällskap, varför? Medverkar ni på bokmässan? Men författaren är ju död!”

Och hon försöker besvara sin frågeställning  utifrån både en historisk bakgrund och intervjuer med personer verksamma i flera olika sällskap.

Uppsatsen publicerades 2016 och finns att läsa i sin helhet här.