DELS scenprogram på Bokmässan 2022

Obs! Ett uppdaterat program med vissa justeringar och tillägg finns på följande länk:

https://bokmassan.se/hem/program/dels/

DELS scenprogram på Bokmässan i Göteborg 2022

Torsdag 22 september

11.00 Läsning! Läsning! Mera läsning!
De Litterära Sällskapen i Sverige – Birgitta Wistrand, DELS ordförande.

11.30 Parnass för litteraturen vidare – Sällskapsresan: reportage från
litterära sällskap runt om i Sverige.  Litteraturtidskriften Parnass – Charlotta Kåks-Röshammar

12.00 ”Sött ligger inte för mig” – Maria Sandel vår första kvinnliga arbetarförfattare
Maria Sandelsällskapet – Ewa Bergdahl

12.30 Vem var egentligen Gösta Berling? Jakten på Selma Lagerlöfs kavaljerer
Selma Lagerlöf-sällskapet – Lena Gynnemo

13.00 Prytz, Sandwall och Hedlund – tre av Torgny Segerstedts
företrädare på GHT
Segerstedtstiftelsen – Göran Moldén

13.30 Den mångsidige journalisten Love Almqvist
Almqvistsällskapet – Petra Söderlund

14.00 Swedenborg och människosinnet
Skandinaviska Swedenborgssällskapet – Gustav Fornander

14.30 Möte vid dödsbädden – Gustaf Fröding och konstnären Erik Rafael-Rådberg
Gustaf Fröding-sällskapet – Öivind Åsberg

15.00 Kärleken i Mans kvinna
Vilhelm Moberg-Sällskapet – Ingrid Nettervik

15.30 Hade Ester Ringnér-Lundgren skrivit deckare idag?
Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren – Marianne Lundin

16.00 Alf Henrikson mitt i vädret och klimatet
Alf Henrikson-sällskapet – Birgit Carlstén

16.30 Parallella liv: om Sven Delblancs och P. O. Enquists författarskap
Delblancsällskapet – Lars Lönnroth

Fredag 23 september

10.00 Sverige läser!
De Litterära Sällskapen i Sverige – Birgitta Wistrand, DELS ordförande

10.30 PARNASS för litteraturen vidare – hotellentreprenören Lasse Diding
berättar om storsatsningen på Jan Myrdals bibliotek.
Litteraturtidskriften Parnass – Charlotta Kåks- Röshammar

11.00 ”Vägen genom H” – Alf Henrikson i helfigur i en nyutkommen biografi
Alf Henriksonsällskapet – Catharina Grünbaum

11.30 Tro och demokrati. Två nyckelbegrepp hos Emilia Fogelklou.
Emilia Fogelklousällskapet – Ulrika Knutson

12.00 Swedenborg i Tommie Haglunds musik
Skandinaviska Swedenborgsällskapet – Göran Appelgren & Tommie Haglund

12.30 En himla massa program: Göteborgs radio och tv under 100 år
Svensk Mediehistorisk Förening – Lars-Åke Engblom

13.00 Albert och den stora folkomröstningen
Albert Engströmssällskapet – Mats Törnquist

13.30 Thomas Thorild – oppositionell språkförnyare
Thomas Thorild Sällskapet – Bo Ralph

14.00 August Strindberg trodde på Gud, men …
Strindbergssällskapet – Katarina Ek-Nilsson

14.30 Läsarnas brev till Selma Lagerlöf – om den unika, stora samling som finns bevarad
Selma Lagerlöf-sällskapet – Jenny Bergenmar & Maria Ulfgard

15.30 Gustaf Hellström som novellförfattare
Gustaf Hellström-sällskapet – Roland Persson

16.00 Biblioteken i Ester Ringnér-Lundgrens böcker
Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren – Anna Dunér

16.30 Hon talar på äkta blekingska – Harry och Gunnar, författaren och skulptören
Harry Martinson-sällskapet – Ingemar Lönnbom

17.00 Gäst hos verkligheten som Växjö-roman
Pär Lagerkvist-samfundet – Magnus Eriksson

17.30 Brevväxlingen mellan Vilhelm Moberg och Gertrud Lilja
Vilhelm Moberg-Sällskapet – Maria Nilsson

18.00 Kyrkofadern Papinianus. Hjalmar Söderbergs inlägg i Dreyfusaffären
Söderbergsällskapet – Nils Sjöstrand

Lördag 24 september

10.00 Läsning! Läsning! Mera läsning!
De Litterära Sällskapen i Sverige – Birgitta Wistrand, DELS ordförande

10.30 Parnass för litteraturen vidare – Barn och poesi
Litteraturtidskriften Parnass – Charlotta Kåks- Röshammar och Ingrid Norrman

11.00 Selma Lagerlöfs litteraturpris och pristagarnas tal
Selma Lagerlöf-sällskapet – Ulla Norrman

11.30 Swedenborg – Skuld, förlåtelse, tröst och försoning
Skandinaviska Swedenborgsällskapet – Olle Björkström

12.00 Vilhelm Moberg och rättsrötan i Kurt Hajby-fallet
Vilhelm Moberg-Sällskapet – Anna-Karin Carlstoft Bramell

12.30 Ingrid Segerstedt Wiberg – fredsarbetare i ord och handling
Segerstedtstiftelsen – Ingrid Lomfors

13.00 Möte med Werner – en diktare i tiden
Werner Aspenströmsällskapet – Per Helge

13.30 Poet, prosaist, dramatiker, översättare, radioröst och kulturskribent
Sex sidor av Bengt Anderberg

Bengt Anderberg-sällskapet – Ingrid Norrman med flera

14.00 Albert Engström och August Strindberg

Albert Engströmssällskapet – Göran Modig
14.30 Strindberg bland blommor och blad

Strindbergssällskapet – Katarina Ek-Nilsson & Kristina Adolphson

15.00 Erik Åkerlund – en centralgestalt i 1900-talets medier
Svensk Mediehistorisk Förening – Kjell Åkerlund

15.30 Inte bara roligt – Lotta värnar om Moder Jord
Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren – Caisa Svärdén

16.00 Ett oväntat fynd – en låda med manuskript
Harry Martinson-sällskapet – Irmeli Romo

16.30 Hunden som människa och människan som hund.
Ett tema hos Hjalmar Söderberg
Söderbergsällskapet – Nils O. Sjöstrand

17.00 Folke Dahlberg och surrealismen
Folke Dahlberg Sällskapet – Mats Jansson

Söndag 25 september

10.00 Sverige läser!
De Litterära Sällskapen i Sverige – Birgitta Wistrand

10.30 Parnass för litteraturen vidare – Böcker som förändrar
Litteraturtidskriften Parnass – Charlotta Kåks-Röshammar och Natascha Laszio

11.00 Viola Wahlstedt – frilansjournalist och barnboksförfattare
Svensk Mediehistorisk Förening – Malin Wahlstedt

11.30 Swedenborg – Fröding, Strindberg, Lagerlöf, Milles och andra
Skandinaviska Swedenborgsällskapet – Eva Björkström

12.00 Gustaf Frödings okända barndom
Gustaf Fröding-sällskapet – Fredrik Höglund

12.30 Jolo – att ställa ett stilistiskt signalement
Jolosällskapet – Kristian Wedel

13.00 Kvinnan, barnet och freden – Elin Wägners arbete i ett krisdrabbat Europa
Elin Wägner-sällskapet – Peter Forsgren

13.30 Är Sverige och Finland värda att försvara med våra liv? Reflektioner om
Harry Martinsons ”Verklighet till döds” och finska vinterkriget.
Harry Martinson-sällskapet – Björn Larsson

14.00 Torgny Segerstedt – språklig och etisk stilbildare
Segerstedtstiftelsen – Ulla Berglindh

14.30

15.00

15.30

16.00