Medlemsbrev nr 4/2022

MEDLEMSBREV
nr 4/2022 från
styrelsen för DELS

Möte med bergscikadan
av Maud Fröberg

Även i år samarbetade litterära sällskap
med Naturskyddsföreningen Huddinge för
visning av Cikadaparken och
fjärilsträdgården vid Sundby Gård utanför
Stockholm.
Exkursionerna leddes av naturvetaren och
cikadaguiden Outi Kilkki som berättade
om bergscikadan, denna ovanliga och
utrotningshotade lilla insekt som väsnas så
mycket. Ljudet är alltså hannens försök att
attrahera honan för parning efter upp till
åtta år under jord. Äggen läggs nära
marken och sedan gräver de nykläckta
nymferna ner sig i jorden igen.

Cikadan var länge sparsamt förekommande
i Sverige. Så plötsligt under 1940-talet
upptäcktes flertalet fynd av insekten just i
Huddinge, där ett lokalt projekt drivs av
Naturskyddsföreningen. Initiativet till
litterärt samarbete kom från Harry
Martinson-sällskapets Göran Bäckstrand
tillika medlem av juryn för Cikada-priset
som varje år går till en östasiatisk poet som
”försvarar livets okränkbarhet”.
Omgivna av grönskande ekar och
fladdrande fjärilar fördes ett samtal om
vikten av biologisk mångfald och
fungerande ekosystem, men också om
livets förgänglighet och cikadan som
symbol för transformation och
återuppståndelse. Även tankar på krig och
fred berördes.

Det var medlemmar från Årstasällskapet
för Fredrika Bremer-studier som
aktualiserade hennes fredsapell under
Krim-kriget 1854: ”I en tid då vesterland
drager mot österland i en strid som hotar
att indraga många av Europas och Asiens
folk, som skall utbreda sig öfver flera
länder, likt ett blödande sår, och möjligen
sprida öfver hela jorden sina sorgliga
verkningar…”

Detta följdes av Martinson-sällskapet som
knöt an till frågan om förgänglighet och lät
bogserade Bushidosjälar förundras inför
våra långa, ljusa sommarnätter.

SOMMARNATT I
BOTTNISKA HAVET

Ljusfluten bottnisk horisont
går svalkad in i kvällens sista intet
där varje stjärna bleks på valvets öde väv
och gryningen tar vid där solen gömt sig

Osaka Maru långt från Nagasaki
går upp till ljusets brädgårdar vid Ume,
bogserar undrande Bushidosjälar
lanternlöst in i sommarspunnet skimmer.

Och liksom de ha andra ständigt undrat;
på hundra sjöspråk har man frågat:
varför står juni natt så vit på Bottniens
vågor?
Harry Martinson
Ur Diktsamlingen Natur, 1934

Bokbordet succé
Om bokbordet den 21 augusti i Stockholm
längs Drottninggatan var ”världens
längsta” må vara osagt – men publikt blev
det en succé.
Skaran av bokfyndare var stor från
området vid Norra Latin längs
Drottninggatan mot Klarabergsgatan.
Sex litterära sällskap med DELS i spetsen
”sålde” sina författare såväl muntligen som
bokstavligen. Många nya förlag och
privatpersoner stod för det mesta av
utbudet.

Bokbordet är tillbaka efter pandemin och
lovar att bli en tradition i Stockholms
gatubild!

Bokmässan i Göteborg
Bokmässan i Göteborg är tillbaka fysiskt
efter digitala mässor under pandemin.
Mellan torsdag 22 och söndag 25
september anordnar DELS scenprogram
och ger de litterära sällskapen möjlighet att
marknadsföra sina författare.
Följande sällskap deltar med egen eller
delad monter på mässan:
Selma Lagerlöf-sällskapet, Alf Henrikson-
sällskapet, Gustaf Hellström-
sällskapet/Svensk Mediehistorisk
Förening, Strindberg-
sällskapet/Söderberg/Fogelström, Thorild-
sällskapet, Harry Martinson-sällskapet,
Skandinaviska Swedenborg-sällskapet,
Vilhelm Moberg-sällskapet, Sällskapet för
Ester Ringnér-Lundgren, Gustaf Fröding-
sällskapet, Albert Engström-sällskapet,
Elin Wägner-sällskapet/Pär Lagerkvist
Samfundet och Segerstedtstiftelsen.
DELS med litteraturtidningen Parnass och
endagssällskapen: Emilia Fogelklou-
sällskapet, Maria Sandelsällskapet, Werner
Aspenström-sällskapet, Bengt Anderberg-
sällskapet, Almqvist-sällskapet, Jolo-
sällskapet, Deblanc-sällskapet, Folke
Dahlberg Sällskapet samt Hjalmar
Bergman Samfundet.

 

Regionalt litterärt seminarium

Den 21-23 oktober arrangerar Dan
Andersson-sällskapet och DELS i
samverkan med Brunnsviks folkhögskola
och Ludvika bibliotek och med stöd av
Region Dalarna ett Regionalt litterärt
seminarium i Ludvika.
Följande sällskap i Mellansverige har
bjudits in till seminariet: Werner
Aspenström-sällskapet, Stig Sjödin-
sällskapet, Nils Ferlin-sällskapet,
Karlfeldtföreningen i Folkare,
Karlfeldtsamfundet, Martin Koch-
sällskapet, Gustaf Schröder-sällskapet,
Folke Dahlberg-sällskapet, Olle Svensson-
sällskapet, Johan-Olov Johansson-
sällskapet, Wallinsamfundet, Selma
Lagerlöf-sällskapet, Gustaf Fröding-
sällskapet, Hjalmar Bergman Samfundet
och förstås Dan Andersson-sällskapet.
Meningen med seminariet är att sällskapen
skall träffas och lära känna varandra,
utbyta erfarenheter och diskutera
samarbetsmöjligheter.
Det blir program i det nyligen invigda Dan
Andersson-museet i Ludvika och på
Ludvika bibliotek samt på Brunnsviks
folkhögskola där Dan Andersson studerade
vinterkursen 1914/15.

Utbildningsdag 12 nov
”Utveckla det litterära Sverige” är rubriken
på en utbildningsdag som DELS har
planerat den 12 november.

Mellan klockan 11 och 16 i Hartwickska
huset på Södermalm i Stockholm gläds vi
åt och sprider information om gamla och
nya författare som ryms inom de litterära
sällskapen.
Utbildningsdagen ersätter det vanliga
höstmötet.
Viktiga rubriker under utbildningsdagen:
Hur gör vi våra hemsidor lockande och
attraktiva? Hur kan vi med Facebook,
Youtube och andra sociala medier nå ut till
en ny publik? Vad behövs för att göra en
podd? Hur och var kan sällskapen söka
pengar och bidrag? Hur kan vi samarbeta
mer mellan sällskapen?

Årets Medlemssällskap
Det finns förslag om att DELS skall utse
Årets Medlemssällskap.
Ett sådant pris skulle kunna delas ut på
Världsbokdagen 23 april. DELS styrelse
undersöker vilka kriterier som kan ligga till
grund för en sådan här utmärkelse.

Parnass
Nästa nummer av litteraturtidningen
Parnass kommer att handla om ungdomar.
Numret presenteras på Bokmässan i
Göteborg.
I nummer 4 blir temat översättningar.

Hemsidan
DELS nya hemsida har fått mycket beröm
och har uppskattats av många. Den är
innehållsrik och rymmer mycket
information om sällskapen och tidskriften
Parnass. Och det är enkelt att navigera sig
fram på sidan.

Men vi vill gärna att våra sällskap skall bli
mer aktiva på den digitala sidan. Intresse
kan ju mätas med statistik. Därför är det
viktigt att medlemmarna ofta går in på
Sverige läser på hemsidan så att vi kan
registrera så många klick som möjligt!

Gå in på www.dels.nu .

Ge bort en bokhylla till en
vän med lämplig vers:

”Min gåfva blifva kan en
helgedom, om du med
urval blott till den vill
samla: sker detta ej, må
heldre den stå tom och uti
stycken sönderramla!”
(1860)

Georg