Projektet ”Sverige läser” inbjuder till deltagande

Med förebild i det franska projektet ”La Bibliothèque Idéale” driver DELS projektet ”Sverige läser”. Tanken är att skapa en motsvarande lista över omistliga verk i den svenska litteraturen. De litterära sällskapen har under våren 2019 lämnat in sina förslag. Nu vänder vi oss även till bibliotek, lärare och allmänhet som inbjuds att lämna sina bidrag. Se vidare formuläret i foldern här:

https://forms.gle/XGUE6fJxGfUSHHkt8