Rapport från DELS höstmöte 2019

DELS höstmöte 2019 var välbesökt med ca 40 deltagare från de olika sällskapen. Efter sedvanlig måltid fick de församlade lyssna till en mycket intressant presentation av den nyutkomna boken ”Strindbergs lilla röda: boken om boken och typerna” – en av de nominerade till årets Augustpris i fackboksklassen.
Författarna till boken – Alexandra Borg och Nina Ulmeja – berättade om idén bakom detta projekt som tagit dem fem år att genomföra.

Tanken var att gemensamt utifrån deras respektive kompetenser som litteraturvetare respektive formgivare ge en samlad bild av bokproduktion genom tiderna med August Strindbergs ”Röda Rummet” som exempel. Den boken har med sina hittills 110 svenska upplagor granskats utifrån frågeställningen varför boksidan och boken som fysiskt objekt ser ut som den gör, med fokus på de förändringar som skett i och med teknikutvecklingen. Det gäller sådant som band, paginering, marginaler, innehållsförteckning, omslag, illustrationer, papperskvalitet, etc. Kort sagt handlar det om grafiskt tänkande, om hur man i text och bild effektivt förmedlar information.

Att följa just Strindbergs Röda Rummet från handskriften och vidare har varit tacksamt på mer än et sätt, menade författarna. Inte minst för att han själv var så starkt engagerad i typografi och formgivning, ja, i själva verket en bokkonstnär som i dagens läge förmodligen varit en egenproducerad författare.
Efter föredraget redogjorde Barbro Thomas för arbetet med DELS projekt ”Sverige läser” följt av en livlig diskussion om hur vi går vidare. Dessutom presenterades även den nya redaktören för Parnass.
Einar Jakobsson