Sällskapsliv. Litterära matinéer på ABF hösten 2018

Tid och plats: söndagar kl. 13:30-15:00 på ABF

30 september

Inte bara vanvördiga visor – ett program om Ruben Nilson

Ruben Nilsons visor gick rakt in i hjärtat på alla som sjöng och lyssnade till hans visor, från mitten på 30-talet och framåt. Han fick en ny stor publik på 60-talet genom Fred Åkerströms inspelningar. Ruben Nilsons texter har en bredd som säkert inte alla känner till. Vi framför hans texter till hans egna, men också andras tonsättningar.

Medverkande: Lars-Åke Andersson, Fred Arne Högberg och Lasse Zackrisson, Ruben Nilson Sällskapet

7 oktober

Lotta Månsson 60 år

Lotta-böckerna har betytt oerhört mycket ör unga flickors mognad. Ester Ringnér Lundgren skrev den första boken av många för 60 år sedan. Ett jubileum väl värt att uppmärksamma. Medverkande: Marianne Ringnér, Marianne Lundin, Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren

14 oktober

Nya rön om Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg är en av Sveriges modigaste män och debatterade och la sig i. Han är den som skrivit flest brev till radion. Dessutom skrev han många pjäser för radion.  I år har den första biografin över Moberg kommit ut.

Medverkande: Göran Elgemyr och Jens Liljestrand, Vilhelm Moberg-sällskapet

21 oktober

Ensamstående bildad herre. Om diktaren Hjalmar Gullberg

Under 1930- och 40-talen var Hjalmar Gullberg Sveriges kanske mest uppburne diktare, chef för Radioteatern, medlem av Samfundet De Nio och medlem av Svenska Akademien och gav oss en rad odödliga dikter och diktsamlingar. Med Ögon, läppar avslutade han sin diktargärning. Drabbad av en obotlig sjukdom tog han sitt liv sommaren 1961. ”Det finns en sjö, och sedan aldrig mer …”

Medverkande: Bo Gentili, Arne Järtelius och Jonas Ellerström, Hjalmar Gullberg-Sällskapet

28 oktober

Kungsköping versus Wadköping – Fredrika Bremer möter Hjalmar Bergman

Hjalmar Bergman Samfundet och Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier presenterar en dramatiserad dialog om sina respektive författare med utgångspunkt från Fredrika Bremers Hertha (1856) och Hjalmar Bergmans Vi Bookar, Krokar och Rothar (1912). Bägge är stadskrönikor och har nära kopplingar till Örebro.

Medverkande: Pär Bäckman, Charlotta Åkerblom och Gunnel Furuland

 

Ett samarrangemang mellan ABF Stockholm och Dels, De litterära sällskapen i Sverige.