Parnass på Smålands litteraturfestival i Jönköping

Parnass på Smålands litteraturfestival i Jönköping

DELS och Parnass fanns på plats på Smålands litteraturfestival i Jönköping lördagen den 3 februari. Här poserar Sigrid Fredriksson, ledamot i DELS styrelse, och Parnass redaktör Margareta Lilja-Svensson framför informationsskärmarna i montern.

Spara