Tåg i litteraturen lockade ett 60-tal personer till Stadsbiblioteket i Stockholm

Tåg i litteraturen drog ett 60-tal besökare

Tåg i litteraturen lockade ett 60-tal personer till Stadsbiblioteket i Stockholm när Parnass presenterade sitt nya nummer. Almqvistkännaren Cecilia Sidenbladh berättade om en skakig och dramatisk tågresa som Almqvist gjorde i Frankrike 1840. Skådespelaren Irene Lindh läste ur den text som Almqvist skrev om detta.

Om en helt annan tågresa har journalisten och författaren Per Wirtén skrivit i boken Är vi framme snart? som blev nominerad till årets Augustpris i fackboksklassen. Ett intressant program med två vitt skilda infallsvinklar på tågresor med nästan 170 års mellanrum.