Två personer viktiga för DELS har gått bort

Gun Qvarzell (1936–2017)

Inget var omöjligt för Gun. Hon var en idéspruta och hade en energi som livade upp alla möten. 1967 var hon med och startade Författarcentrum och när hon »gick i pension« 2000 hyllade ett trettiotal författarvänner henne med en vänbok, där de berättade om hennes initiativförmåga och engagemang.

Här är ett exempel: 1968 arrangerade hon en turné till olika fängelser och vårdanstalter för den nybildade fria teatergruppen Fickteatern med Suzanne Osten, Lottie Ejebrant, Leif Sundberg och Gunnar Edander. »Mellan två stolar« kallades pjäsen men vem skulle skriva texter? Gun ordnade snabbt kontakt med den nya spännande poeten Sonja Åkesson och turnén blev en stormande succé.

Gun startade också Sonja Åkessonsällskapet 2000 och var dess ordförande under de första tio åren.

Vi saknar Gun. Hon var verkligen en eldsjäl och för det fick hon Barnboksinstitutets Eldsjälspris 1994. Priset delas ut till en »riktig eldsjäl« som arbetar praktiskt med barn, ungdom och böcker, helst i förorter och glesbygd. Gun var vidare hedersledamot i Svenska Barnboksakademien och ingick i Författarförbundets biblioteksråd. Tillsammans med Lars Järnemo var hon också konferencier på De litterära sällskapens (DELS) scen på Bok&Bibliotek i Göteborg under många år. Hon satt även i styrelsen för DELS.

Gunnar Edander, kompositör och Catharina Söderbergh, författare

Lars Järnemo

Lars växte upp i Fredhäll. Han hade många intressen, litteraturen var ett av dem, och under flera år satt han i styrelsen för DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) och var suverän arrangör av och konferencier på De litterära sällskapens scen på Bok & Bibliotek i Göteborg.

Ett av Lars mest brinnande intressen var Dan Andersson. Redan som 16-åring åkte han till Dalarna för att gå i Dans fotspår och som 18-åring blev han guide i Luossastugan i Skattlösberg i södra Dalarna, där Dan bodde och diktade åren 1912-14. Lars var aktiv i Dan Andersson-sällskapet och bidrog med guidade turer och intressanta föredrag om Dans liv och författarskap.

Under större delen av sitt liv arbetade Lars i oljebranschen, först hos svenska BP där han var inköpare och befraktare och sedan på Texaco med planering och transporter av oljeprodukter. Den sista arbetsplatsen i Lars yrkeskarriär var hos OK Petroleum, sedermera Preem. Där arbetade Lars på företagets varuförsörjning med operationella arbetsuppgifter. Detta innebar att vara en länk mellan kunder och raffinaderier för att få leveranser av oljeprodukter att fungera så smidigt som möjligt. De sista åren före sin pensionering hanterade han krav från rederierna avseende merkostnader för fartygens liggetider i hamn.

Lars var en engagerad och mångsidig person. Många kommer att sakna Lars som en pålitlig och god vän. Också hans kulturella gärning, hans humoristiska teckningar och hans lysande förmåga att kunna trollbinda en publik med föredrag och anekdoter kommer att stanna kvar i våra minnen. Lars blev 74 år.

Puch Magnus Olsson, Dan Andersson-sällskapet och Catharina Söderbergh, DELS