Mässprogram för de litterära sällskapens scen på bokmässan i Göteborg (B10:79)

De litterära sällskapen deltar som vanligt i Bokmässan i Göteborg år 2017! Vi har en egen monter där det finns möjlighet att köpa gamla nummer av Parnass, och programmet för scen B10:79 ser ut som följer:

Torsdag 28 september

10.00-10.30 Birgitta Wistrand
Litteraturens betydelse för bildning och motstånd mot mörkerkrafter

10.30-11.00 Margareta Lilja-Svensson
Parnass – tidningen om svensk litteratur då och nu

11.00-11.30 Kaj Hörberg
Albert Engström – en läsning

11.30-12.00 Per Helge
Hypnos för människoharar – Werner Aspenström, poesin och världen

12.00-12.30 Carsten Cedegard
Själsläkaren och författaren Poul Bjerre

12.30-13.00 Kristina Lundgren
Journalister, frihet och demokrati i presshistorien

13.00-13.30 Roland Persson
Gustaf Hellström och kampen mot diktaturerna

13.30-14.00 Anita Forsnäsgård
Fröding – önskedikter

14.00-14.30 Gabriel Stille
I skenvärldarna: Kult, Matrix och Stagnelius

14.30-15.00 Christer Åsberg
Karlfeldts 1917. Poesi och politik

15.00-15.30 Annelie Oxenstierna
Frihetslif – Selma och Sophie på resa med kamera

15.30-16.00 Elisabeth Andrén , Eva Bergengren
Dikt, bild, språk och kunskap – Olof von Dalin som folkbildare i upplysningens tid

16.00-16.30 Kjersti Bosdotter
Maria Sandel – en presentation av Sveriges första kvinnliga arbetarförfattare

16.30-17.00 Mats O. Karlsson
Fattig men stolt, hövlig mot alla, krusar ingen

17.00-17.30 Simon Sorgenfrei
Swedenborg – Aguéli

Fredag 29 september

10.00-10.30 Birgitta Wistrand
Litteraturens kraft för bildning och motstånd

10.30-11.00 Christer Åsberg
Träffpunkt Karlfeldt – röster om en diktare

11.00-11.30 Lena Carlsson
Frihetslif – Selma och Sophie på resa med kamera

11.30-12.00 Birger Johnson
Föreningslivet i Sven Edvin Saljes författarskap

12.00-12.30 Dag Hedman, Göran Wessberg
Frank Heller ställd mot väggen

12.30-13.00 Odd Zschiedrich
Harry Martinson och bildning

13.00-13.30 Sigrid Fredriksson
Vad lär vi oss av Betty och Vandrar Mari?

13.30-14.00 Sven Unger
Sven Unger i Alf Henriksons sällskap

14.00-14.30 Caisa Svärdén, Marianne Ringnér
Litteraturen i Ester Ringnér-Lundgrens litteratur

14.30-15.00 Magnus P. Ängsal
Thorild och universitetet i Greifswald, en svensk-tysk historia

15.00-16.00 Agnes Hellström, Karl-Olof Andersson, Mina Dennert, Susanna Alakoski
P A Fogelströms okuvliga frihet. Civilkurage mot extremism

16.00-16.30 Göran Elgemyr
Vilhelm Moberg och radion

16.30-17.00 Roffen Engström
Albert Engström och musiken

17.00-17.30 Ellinor Sjödén, Sören Larsson, Uno Rodin
Bengt Anderberg – en glad pessimist

17.30-18.00 Göran Appelgren
Swedenborg.html Bibel 2.0

Lördag 30 september

9.30-10.00 Birgitta Wistrand
Litteraturens motkraft inför nuets orostider

10.00-10.30 Catharina Grünbaum
Alf Henriksons »sagor« – Alf H. på berättarhumör

10.30-11.00 Rudolf Rydstedt
Anna Rydstedt, min moster i världen

11.00-11.30 Disa Lundgren
Gustaf Hellströms resa i Sovjet 1937

11.30-12.00 Boel Hackman
Ideologen Elin Wägner

12.00-12.30 Lars Hjertner
En fiol jag är med världens alla visor i min låda

12.30-13.00 Ingrid Nettervik
Kampen för friheten. Martinson, Moberg och Lagerkvist

13.00-13.30 Göran Modig
Albert Engström och Göteborg

13.30-14.00 Katarina Ek-Nilsson, Kristina Adolphson
Strindbergs arbete i Kungliga biblioteket

14.00-14.30 Ola Larsmo
Swede Hollow – de fattiga svenska invandrarnas by

14.30-15.00 Fredrik Höglund
Årsboken – en utmaning för litterära sällskap

15.00-15.30 Caisa Svärdén, Marianne Ringnér
Bildning i Ester Ringnér-Lundgrens böcker

15.30-16.00 Eva-Marie Petersson, Inger Petersson
Bernhard Nordh i saga och sanning

16.00-16.30 Pär Fagerström
Stig Sjödin och kampen mot högerkrafterna

16.30-17.00 Birgitta Karlén, Gunilla Halkjaer Olofsson
Dalagatan 46 – att besöka Astrid Lindgrens hem

17.00-17.30 Fred Arne Högberg, Lars-Åke Andersson, Lasse Zackrisson
Har visdiktaren Ruben Nilson något att säga oss idag?

Söndag 1 oktober

9.30-10.00 Birgitta Wistrand
Litteratur och bildning stärker oss i tider av oro

10.00-10.30 Mona Engberg
Johan Olof Wallin i våra hjärtan – om Davidsharpan i Norden

10.30-11.00 Lennart Andreasson
Povel Ramel, parodiker och glädjefilosof

11.00-11.30 Anna-Karin Carlstoft Bramell
Vilhelm Moberg i vinterkrigets Finland

11.30-12.00 Peter Forsgren
Bohuslän i Pär Lagerkvists lyriska landskap

12.00-12.30 Åke Widfeldt
Texter ur tidskriften Doris i Harry Martinsonsällskapets årsbok

12.30-13.00 Gunnel Becker
Selma Lagerlöfs triumffärd i Finland 1912

13.00-13.30 Marianne Lundin
Kri – Ester Ringnér-Lundgrens första bokserie

13.30-14.00 Björn Sandborgh
I Frödingland – Fröding och Sven-Ingvars

14.00-14.30 Birgit Carlstén
Erotiken i retoriken – Alf Henrikson filosoferar

14.30-15.00 Elisabeth Sandlund
Emanuel Björck, en stridbar publicist

15.00-15.30 Sigrid Fredriksson, Victoria Bengtsdotter Katz
Litterära stigar på Öland

15.30-16.00 Magnus Heiel Ekeborg, Roland Heiel
Shakespeare i ord och ton

16.00-16.30 Olle Björkström
Swedenborg och modern psykoanalytisk drömtolkning