Kallelse till höstmöte den 13 november 2017

Plats: Oscarshemmet, Rigagatan 3 nb, Stockholm.
Portkod 1358
Tid: kl. 18.00
Kostnad: 150 kronor

Vi börjar som vanligt med en mustig soppa med bröd, kaffe, kaka och ett glas vin/öl.
Mer vin/öl kan beställas.

Program:
1) Fastslående av namnbyte till De litterära sällskapen i Sverige

2) Presentation av DELS nya hemsida och diskussion om hur DELS och de litterära sällskapen på bästa sätt skall kunna kommunicera med varandra och med omvärlden.
Vi kommer att ta upp hur sällskapen skall kunna lägga in information om sina aktiviteter på DELS hemsida och hur ni själva kan förbättra era hemsidor.

3) Ordförande Birgitta Wistrand berättar om DELS närmaste framtidsplaner  och inleder ett samtal med deltagarna om DELS roll nu och framöver. Vi tar också upp frågan om hur och var  sällskapen kan arkivera sitt  material.

4)  Information och diskussion om DELS och de litterära sällskapens roll på Bokmässan i Göteborg.

5) Nya medlemmar i DELS presenterar sig.

Kom gärna flera från er styrelse eller förening. Ta framför allt med någon som ansvarar för era kontakter med medlemmarna.

Anmäl deltagare till Göran Wessberg – info@dels.nu eller tel. 070-550934 senast den 7 november. Betala samtidigt måltidsavgiften till DELS plusgiro 621928-1. Glöm inte att tydligt ange sällskap och vilka som kommer från er.

VÄLKOMNA!