Från bokmässan i Göteborg

Parnass och DELS gemensamma monter besöktes av 15 litterära sällskap under årets bokmässa i Göteborg. Under de fyra dagarna delade 2-4 sällskap på utrymmet under en dag. De litterära sällskapens scen fick på det sättet ett än mer varierat program utöver bidragen från 20-talet sällskap med egen monter.

På bilden syns representanter för Wallinsamfundet, Shakespearesällskapet, Povel Ramelsällskapet och längst bort skymtar Sonja Åkessonsällskapet. Mässan i sin helhet präglades av inlägg mot högerkrafterna; så även många inlägg från de litterära sällskapen.

På torsdagskvällen bjöd DELS och Litteraturbanken in till mingel i montern för de litterära sällskapens scen. Det blev mycket uppskattat och många kontakter knöts.