Prenumerationspriser

300 kr

Sverige
(för medlemmar i ett litterärt sällskap 270 kr) 

450 kr

Norden och övriga Europa
(för medlemmar i ett litterärt sällskap 280 kr)

500 kr

Övriga världen
Parnass utkommer med fyra nummer per år.
Beställ prenumeration här, där kan du välja kortbetalning eller faktura:
Det går också att skicka din beställning med namn, adress, e-postadress och telefonnummer till: info@parnass.nu eller per brev: Parnass, Hebergsgränd 2, 125 73 Älvsjö. Inbetalningsavi kommer på posten. Parnass finns också som taltidning för 140 kr/år.
Nätverkstan sköter frågor om prenumeration. Mejl: parnass@natverkstan.net
Telefontider: Tisdag och onsdag kl. 9–12: 031-743 99 05