Prenumerationspriser

 230 kr

Sverige
(för medlemmar i ett litterärt sällskap 200 kr) 

310 kr

Norden och övriga Europa
(för medlemmar i ett litterärt sällskap 280 kr)

330 kr

Övriga världen
Parnass utkommer med fyra nummer per år.
Skicka din beställning med namn, adress och e-postadress till: info@parnass.nu eller per brev:
Parnass, Hebergsgränd 2, 125 73 Älvsjö. Inbetalningsavi kommer på posten.
Parnass finns också som taltidning.