Lars Ahlin

Lars Ahlin (1915-1997), en av Sveriges främsta romanförfattare under 1900-talet, är både en särling och en god representant för sin tid. Som realistisk skildrare av arbetar-klassens villkor ansluter han sig till en bred strömning i århundradets litteratur vilken speglar landets omvandling från småbrukarnation till industrisamhälle med socialdemokrati som statsbärande ideologi. Som övertygad kristen med inriktning på den enskilda människans inre liv och existentiella belägenhet skiljer han sig emellertid markant från majoriteten av sina samtida. Lars Ahlin-sällskapet bildades i april 2000 med syftet att främja intresset för och studiet av Lars Ahlins författarskap - ett stort och rikt sådant och en outsinlig källa att ösa ur. Sällskapet har sitt säte i Sundsvall men verksamheten skall vara landsomfattande.