Hugo Alfvén

Få svenska tonsättare har nått en så vidsträckt popularitet hemma och utomlands som Hugo Alfvén (1872-1960), och hans kompositioner har kommit att framstå som de mest typiska representanterna för den nationalromantiska eran i svensk musik. Alfvéns produktion är emellertid avsevärt bredare och rikare än detta begränsade urval låter ana, och framför allt är hans konstnärspersonlighet betydligt mer sammansatt än vad man vanligen föreställer sig. Föreningen Hugo Alfvénsällskapet har till ändamål att främja kännedomen om Alfvéns musik och gärning, och utger i detta syfte Alfvéniana två gånger om året.