Ida Bäckmann

Ida Bäckmann (1867 - 1950) Född i Åmål, avled i Storå, Lindesbergs kommun.
Begravd på By kyrkogård, Säffle.
Ida Bäckmannsällskapet, som bildades 2021, vill minnas och hedra en
författarinna med en osedvanlig bredd i sitt skrivande. Ida Bäckmann skrev allt
från böcker för barn, till verk över två stora författare: Selma Lagerlöf och
Gustaf Fröding. Hon skrev fackböcker hur man startar verksamheter i och
sköter handel med Sydamerika. Hon var en pionjär som journalist med artiklar
till de stora dagstidningarna från sina resor över hela världen. En del av dessa
artiklar finns samlade i bokform. Hon skildrade det hon såg. Intervjuade folk i
allmänhet men kanske främst storheter som ambassadörer, presidenter, Leo
Tolstoj. Hon skulle idag ha kallats utrikeskorrespondent. Sällskapet har som
målsättning att göra Ida Bäckmanns författargärning och driftiga liv kända, då
hon tidigare främst berättats om i böcker av och i relation till andra.