Olle Adolphson

Olle Adolphson (1934-2004) var en av efterkrigstidens stora svenska kreatörer. Han var en mångfacetterad visdiktare i Bellmans och Taubes efterföljd, men också radiokåsör, dokumentärfilmare, reseskildrare, bildkonstnär med mera. Olle Adolphson-sällskapet (OAS), är en ideell förening som bildades den 27 mars 2023. Föreningen har till ändamål att bevara intresset och vidga förståelsen för Olle Adolphson och hans verk genom att vårda det musikaliska, litterära och konstnärliga kulturarv han lämnat efter sig samt att främja forskningen om honom.