Carl Michael Bellman

Bellmanssällskapet grundades i Stockholm den 4 februari 1919 med syftet att verka för ett levande intresse för Carl Michael Bellmans liv, diktning, musik och tid. Sällskapet utger skriftserien Bellmansstudier, medlemsbladet Hwad behagas? och har även ansvarat för den vetenskapliga utgåvan av Bellmans samlade skrifter vilken slutfördes 2003.