Carl Michael Bellman

Bellmans Minne, som bildades 1899, anses vara det första personlitterära sällskapet. Sällskapet har till ändamål att hålla skalden Carl Michael Bellmans minne levande bl.a. genom att odla hans sång och musik vid sina enskilda sammankomster. Sällskapets medlemmar får till antalet vara högst femtio.