Karin Boye

Karin Boye Sällskapets ändamål är att hålla Karin Boyes diktning aktuell, att ge den ytterligare spridning, att underlätta forskning samt uppmärksamma litterär och musikalisk produktion kring Karin Boyes författarskap. Sällskapet bildades i oktober 1983 och publicerar bl.a. minnesböcker i serien »Karin Boyes liv och diktning«.