Wilhelm von Braun

Hans skabrösa dikter och satiriska noveller lockade en bred publik. Wilhelm von Braun, 1840-talets populäraste författare, har satt flera avtryck i vår litteraturhistoria, men idag är han ändå nästan glömd. Wilhelm von Braun-sällskapet har till syfte att sprida kännedom om skalden Wilhelm von Braun och att arkivera handlingar som belyser hans liv och diktning.