Carl August Cederborg

Carl August Cederborg (1849-1933) publicerade mer än 40 verk och var under många decennier en mycket läst författare. Varje titel trycktes i minst 20000 exemplar och sammanlagt lär de ha sålts i över en och halv miljon exemplar. Böckerna om snapphanetiden – senare delen av 1600-talet – och Göingebygden är de mest välkända, men han skrev även detektivromaner och verkade dessutom som tidningsman i många år. Syftet med Carl August Cederborg-sällskapet är att främja intresset för Carl August Cederborgs författarskap och för historiskt berättande i allmänhet. Sällskapet vill också öka intresset för den nordskånska historien hos en bred allmänhet.