Folke Dahlberg

Folke Dahlberg Sällskapet vill väcka intresse för ett konstnärskap och författarskap som alltid befunnit sig lite utanför allfarvägarna men som ständigt fascinerar dem som bekantar sig med det. Folke Dahlbergs konst är i bästa mening universell, men området kring norra Vättern har präglat hans liv och verk så mycket att det ändå är naturligt att sällskapets arbete får en viss förankring till trakten.