Sven Delblanc

Delblancsällskapet bildades 1999 och arbetar för att fördjupa kunskapen om och sprida intresset för Sven Delblanc och hans författarskap, samlar och förtecknar skrifter av och om Sven Delblanc och arbetar för att hans verk ska finnas tillgängligt för alla. Därtill stödjer sällskapet utgivandet av skrifter om Sven Delblancs liv och författarskap. Sällskapet har publicerat en stor mängd böcker och ger även ut årsskriften Delbladet.